गुरुप्रसाद

अध्याय १ – कार्य व कार्याची भूमिका.
अध्याय २ भक्तभाविकांची कार्यार्थ भूमिका.
अध्याय ३ घराण्यातील कुलधर्म.
अध्याय ४ पूजनादि विधी व तिचे महत्व.
अध्याय ५ कुलाचार, कुलोपासना.
अध्याय ६ उपास्य दैवते व करावयाची उपासना.
अध्याय ७. कार्याची निराकरण पध्दती.
अध्याय ८ प्रार्थना – साधना व त्यातील वेदवेदांत.
अध्याय ९. ॐ कार साधना.
अध्याय१०. गुरुतत्व व त्याचे जीवनातील महत्व.